ਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 336/2021 (10437)

 • 15
 • 10
 • 26
 • 03
 • 16

ਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 335/2021 (10436)

 • 13
 • 16
 • 29
 • 18
 • 12

ਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 334/2021 (10435)

 • 10
 • 03
 • 24
 • 08
 • 04

ਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 333/2021 (10434)

 • 22
 • 24
 • 13
 • 14
 • 02

ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

#332/2021 (10433)

 • 35
 • 34
 • 26
 • 33
 • 29

ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

#331/2021 (10432)

 • 31
 • 05
 • 26
 • 15
 • 30

ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

#330/2021 (10431)

 • 14
 • 13
 • 28
 • 24
 • 06

ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

#329/2021 (10430)

 • 03
 • 26
 • 24
 • 23
 • 02

ਐਤਵਾਰ, 13 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

#328/2021 (10429)

 • 26
 • 07
 • 01
 • 30
 • 14

ਐਤਵਾਰ, 13 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

#327/2021 (10428)

 • 31
 • 15
 • 03
 • 34
 • 08

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

#326/2021 (10427)

 • 01
 • 23
 • 20
 • 29
 • 06

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

#325/2021 (10426)

 • 23
 • 34
 • 10
 • 02
 • 21

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 2021 7:00 ਬਾ.ਦੁ..

#324/2021 (10425)

 • 19
 • 33
 • 34
 • 17
 • 24

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 2021 3:00 ਬਾ.ਦੁ..

#323/2021 (10424)

 • 05
 • 14
 • 16
 • 32
 • 17

ਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 1 - 35.

ਗ੍ਰੀਸ Extra 5 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Opap. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.opap.gr