ਮਲੇਸ਼ੀਆ Sports Toto 6D ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਐਤਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ 2021

ਡ੍ਰਾ 5380

1 ਦਾ ਇਨਾਮ 103312
2 ਪੁਰਸਕਾਰ 10331*;*03312
3 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 1033**;**3312
4 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 103***, ***312
5 ਪੁਰਸਕਾਰ 10****, ****12

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021

ਡ੍ਰਾ 5379

1 ਦਾ ਇਨਾਮ 657245
2 ਪੁਰਸਕਾਰ 65724*;*57245
3 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 6572**;**7245
4 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 657***, ***245
5 ਪੁਰਸਕਾਰ 65****, ****45

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021

ਡ੍ਰਾ 5378

1 ਦਾ ਇਨਾਮ 943921
2 ਪੁਰਸਕਾਰ 94392*;*43921
3 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 9439**;**3921
4 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 943***, ***921
5 ਪੁਰਸਕਾਰ 94****, ****21

ਮਲੇਸ਼ੀਆ Sports Toto 6D ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ

ਵਿੱਚਮਲੇਸ਼ੀਆ Sports Toto 6D ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 1 - 9.

ਮਲੇਸ਼ੀਆ Sports Toto 6D ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Sports Toto. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.sportstoto.com.my