ਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 8
 • 5
 • 9

ਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 3
 • 9
 • 7

ਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 4
 • 4

ਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 7
 • 7
 • 0

ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 4
 • 7

ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 8
 • 5

ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 6
 • 2
 • 1

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 4
 • 1
 • 9

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 3
 • 2
 • 9

ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 3
 • 2
 • 6

ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 9
 • 6
 • 6

ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 7
 • 2

ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 1
 • 9

ਐਤਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021.

ਡ੍ਰਾ Night

 • 1
 • 4
 • 7

ਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

ਭਾਰਤ ਨੂੰ Jaldi 3 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ The Lottery Company Ltd.