ਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 2
 • 8
 • 1
 • 5
 • 2

ਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 2
 • 3
 • 6
 • 0
 • 8

ਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 3
 • 8
 • 2
 • 6
 • 7

ਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 1
 • 4
 • 7
 • 7
 • 1

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 7
 • 8
 • 6
 • 3
 • 5

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 3
 • 7
 • 1
 • 4
 • 3

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 0
 • 7
 • 5
 • 2
 • 6

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 9
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 2
 • 3
 • 7
 • 2
 • 2

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
 • 6

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 1
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 2
 • 8
 • 6
 • 0
 • 1

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 8
 • 0
 • 5
 • 9
 • 1

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 1:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 2
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7

ਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

ਵਰਜੀਨੀਆ Pick 4 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Virginia Lottery. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.valottery.com