Texas - Daily 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 4
 • 1
 • 6
 • 6
 • 7

Texas - Daily 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 7

Texas - Daily 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 3
 • 8
 • 1
 • 1
 • 1

Texas - Daily 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 0
 • 8
 • 3
 • 8
 • 7

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 1
 • 5
 • 6
 • 9

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 7
 • 1
 • 2
 • 6
 • 0

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 1
 • 6
 • 3
 • 0
 • 6

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 7
 • 0
 • 8
 • 9
 • 5

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 8
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 8
 • 9
 • 5
 • 3
 • 9

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 8
 • 5
 • 4
 • 8
 • 7

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 5
 • 8
 • 4
 • 0
 • 5

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 0
 • 5
 • 5
 • 7
 • 0

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 4
 • 6
 • 1
 • 6
 • 6

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 0
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 6
 • 0
 • 8
 • 8
 • 4

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 1
 • 9
 • 9
 • 1
 • 3

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 0
 • 4
 • 3
 • 4
 • 5

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 0
 • 5
 • 7
 • 8
 • 8

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 1
 • 4
 • 9
 • 4
 • 6

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 7
 • 9
 • 2
 • 7
 • 4

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 3
 • 5
 • 0
 • 0
 • 8

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 1
 • 6
 • 7
 • 9
 • 8

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 7
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ 2021 10:12 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 5
 • 1
 • 1
 • 6
 • 9

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 5
 • 3
 • 1
 • 7
 • 6

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ 2021 12:27 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 4
 • 1
 • 3
 • 2
 • 2

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ 2021 10:40 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ

 • 0
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1

Texas - Daily 4 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ.

ਵਿੱਚTexas - Daily 4 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

Texas - Daily 4 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Texas Lottery. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.txlottery.org