ਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 5
 • 6
 • 1
 • 8
 • 1
 • 4

ਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 9
 • 3

ਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 8
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
 • 7

ਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 2
 • 7
 • 7
 • 4
 • 2
 • 5

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 9
 • 8
 • 8
 • 4
 • 6
 • 2

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 9

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 0
 • 3
 • 3
 • 4
 • 7
 • 7

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 1
 • 7
 • 5
 • 2
 • 5
 • 8

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 3
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 1

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 6
 • 7
 • 3
 • 2
 • 7
 • 5

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 7
 • 4
 • 5
 • 0
 • 3
 • 9

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 3
 • 2
 • 6
 • 2
 • 0
 • 1

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 9:45 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 8
 • 2
 • 0
 • 3
 • 2
 • 9

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 1:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 8
 • 4
 • 7
 • 1
 • 1
 • 3

ਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

ਫਲੋਰਿਡਾ Pick 5 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Florida Lottery. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.flalottery.com