ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 2
 • 8
 • 3
 • 1

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 4
 • 1
 • 0
 • 7

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 9
 • 3
 • 3
 • 6

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 3
 • 1
 • 2
 • 8

ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 3
 • 2
 • 4
 • 7

ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 3
 • 1
 • 5
 • 2

ਐਤਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 7
 • 9
 • 1
 • 7

ਐਤਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 4
 • 1
 • 2
 • 7

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 7
 • 6
 • 4
 • 4

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 0
 • 7
 • 2
 • 3

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 1
 • 6
 • 2
 • 3

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 6
 • 4
 • 0
 • 1

ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ 2022 6:59 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 2
 • 4
 • 7
 • 5

ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ 2022 1:35 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 2
 • 6
 • 6
 • 5

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ Pick 3 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Pennsylvania Lottery. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.palottery.state.pa.us