ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲਾਟਰੀ

ਵੱਧ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜੈਕਪਾਟ.

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲਾਟਰੀ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲੋਟੋ

262.4 ਲੱਖ INR ਪਲੇ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ Powerball

520 ਲੱਖ INR ਪਲੇ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ Daily ਲੋਟੋ

2.4 ਲੱਖ INR

ਘਾਨਾ National Weekly ਲੋਟੋ

ਕੀਨੀਆ ਲੋਟੋ

Zambia Africa Millions

ਘਾਨਾ Monday Special

ਘਾਨਾ Lucky Tuesday

ਘਾਨਾ Mid Week

ਘਾਨਾ Fortune Thursday

ਘਾਨਾ Friday Bonanza

Zambia ਲੋਟੋ

Zambia ਲੋਟੋ 6/42 Mega